Skip to content

Les xifres del Metro de Barcelona (XIV)

12 març 2011

Aquest últim post de la sèrie sobre el Metro de Barcelona el dedicaré a facilitar, de forma molt esquemàtica, les dades de les diverses línies en km, estacions i nombre de passatgers, amb les dades extretes del Transmet Xifres de l’ATM, corresponents a l’any 2009. Una xarxa que, sumant TMB i FGC tenia a l’acabar 2009 117’3km. Sense tenir en compte FGC, la xarxa de TMB va arribar a la xifra de 100km amb la posada en servei del tram de l’L2 fins a Badalona-Pompeu Fabra, el juliol del 2010.

Línia 1

20’7km – 30 estacions – 107’7 milions de passatgers

Línia 2

12’4km – 17 estacions – 41’4 milions de passatgers

Línia 3

18’4km – 26 estacions – 83’7 milions de passatgers

Línia 4

17’3km – 22 estacions – 48’9 milions de passatgers

Línia 5

16’6km – 23 estacions – 78’3 milions de passatgers

Línia 9

4’9 km – 5 estacions – 0’1 milions de passatgers

Línia 11

2’3km – 5 estacions – 0’8 milions de passatgers

Total TMB

7 línies –  93’3km – 130 estacions –  361’7 milions de passatgers

Línia 6 i  Línia 7

12km – 18 estacions – 30’3 milions de passatgers

Línia 8

12km – 11 estacions – 13’9 milions de passatgers

Total FGC

3 línies – 24km – 29 estacions – 44’1 milions de passatgers

TOTAL Metro (TMB + FGC)

10 línies – 117’3km – 159 estacions – 405’8 milions de passatgers

Nota 1: L’any 2009, degut a la crisi, l’ús del transport públic es va reduir. Així, el 2008 TMB va tenir 376’4 milions de passatgers i FGC 45 milions.

Nota 2: L’any 2011, la xarxa de TMB ha arribat a les 140 estacions i als 102’4km.

Nota 3: La L1 és d’ample ibèric (1674mm), l’L8 és de via estreta (1000mm) i la resta de línies són d’ample estàndard (1435mm).

Nota 4: Durant el primer semestre del 2010, la xarxa de TMB va tenir 193’3 milions de viatgers (un 3’1% més que en el mateix període del 2009) i la d’FGC va tenir 23’1 milions (un 1’9% més).

Nota 5: El PDI 2009-2018 preveu la construcció de 77’3km nous de metro TMB i 80 noves estacions; d’altra banda amb les ampliacions d’FGC es preveu construir 13’6km nous amb 13 noves estacions (sense tenir en compte el túnel d’Horta).