Skip to content

El naixement del Metro de Barcelona: El Gran Metro (I)

6 novembre 2010

L’origen del metro a Barcelona, primer i únic de Catalunya, es remunta a la posada en marxa, el 1924, del tram Catalunya – Lesseps. Si bé des del 1863 funcionava la línia de ferrocarril Barcelona – Sarrià (Sarrià aleshores era un municipi independent) que actualment és la línia 6 del metro (operada per FGC), aquesta era considerada un ferrocarril a l’estil rodalies.

Tornant al metro, el metro de Barcelona sorgeix de dos línies la construcció de les quals va tenir lloc de forma paral·lela: el Gran Metro i el Metro Tranversal. La història de la primera, la que tractem avui, comença quan el 1907 es sol·licita la concessió de la construcció d’un ferrocarril subterrani a Barcelona per unir el Parc de la Ciutadella amb Bonanova. El projecte de metro, però, no va prosperar per manca de finançament i els drets de concessió es van transferir al Banco de Vizcaya. El 1920, el mateix banc va posar de nou en marxa el projecte (un any abans s’havia inaugurat la primera línia del Metro de Madrid). Quan el 1921 van aconseguir la concessió per Reial Ordre, el Banco de Vizcaya amb altres empreses va constituir la societat “Gran Metropolitano de Barcelona SA”.

El projecte es va presentar com dues línies en forma d’ Y. Sorgint de Lesseps, el tram havia d’anar cap a Liceu. A l’alçada d’Aragó (actual Passeig de Gràcia) es bifurcaria cap a Correos (a la Via Laietana, al costat de l’edifici de Correus). A més d’aquestes dues línies, hi havia previstes tres més: la línia III, des de Lesseps cap a Horta, passant per Sant Gervasi i Vallcarca; la línia IV, des de Lesseps a Les Corts, Sants, Poble Sec, Rambla, Catedral i l’Estació de França; i la línia V, des de l’Estació de França cap al Passeig Colom i pujant la Rambla fins Liceu.

Font: Arxiu TMB

Finalment, desprès de més de 3 anys d’obres, el 30 de desembre de 1924, s’inaugura oficialment el tram de metro de la línia I Catalunya – Lesseps. Les estacions eren: Catalunya, Aragó, Diagonal i Lesseps. Un dia desprès, la primera línia de metro de la ciutat va entrar en funcionament des de les 7 de la matinada fins la 1 de la nit, de forma ininterrompuda. El 31 de maig de 1925, uns mesos desprès, va entrar en servei l’estació de Fontana i, finalment, el 5 de juliol, la línia es va perllongar fins Liceu.

La construcció de la línia II de metro anava més endarrerida perquè l’Ajuntament no va permetre tallar el trànsit a la Via Laietana. Va ser inaugurat el 19 de desembre de 1926 el tram Aragó – Jaume I. 6 anys desprès, el 1932, es va inaugurar l’estació de metro d’Urquinaona i el 20 de febrer de 1934 es va perllongar la línia fins l’estació de Correos (actualment en desús).