Dispensi, lo de Nostra Senyora de la Mercé no és així.
És el principal Santuari Marià de Barcelona. La Mercé és important perl’Aparició de la Mare de Déu i la Fundació de l’Orde Mercedari. I desde ben aviat (s.XIII)es comença a estimar pels barcelonins. Sota la seva protecció la Ciutat s’ha lliurat: protecció en terretrémols, evitant que la ciutat s’innundés, de plagues, enfermetats col·lectives,i un llarg etc de captius i familiars o altres devots de la Verge.

Les autoritats Barcelonines (Consell de Cent) van considerar que, havia de proclamar Patrona a la Mare de Déu de la Mercé.
Anys després el Vaticà va trobar oportú ratificar el títol de Patrona Principal de la Ciutat de Barcelona i ampliar-lo a tot l’Arquibisbat Metropolità de Barcelona i la Provincia Eclesiàstica. A més va rebre l’Honor de Coronar Canónicament la seva Imatge.
És per tant, la Patrona del Poble Barceloní per la devoción que li tenen milers de barcelonins, la Patrona escollida per les autoritats, i a més, per l’Esglesia que posa sota el seu patrocini l’Arquibisbat i la Provincia Eclesiàstica a més de la Ciutat.

Llavors,durant segles i encara avui, és la Imatge de la Mare de Déu de la Mercé, la més estimada i venerada de Barcelona.