Skip to content

Mapa de Catalunya

8 juny 2011

Catalunya té una superfície de 32.106 km2, està dividida en 4 províncies (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) i té una població aproximada d’uns 7 milions i mig de persones. La seva capital és Barcelona.

La geografia física del mapa de Catalunya

El mapa de Catalunya és bastant muntanyós: l’altitud mitjana de Catalunya és d’uns 700 metres d’alçada, això fa que tot el mapa de Catalunya estigui ple de muntanyes, tret de la zona de Lleida i de l’Ebre, on el propi anar fent del riu han donat com a resultat unes amplies i molt fèrtils planes.

Catalunya té amplies zones costeres i valls, terres relaciones amb el sistema mediterrani. Morfològicament es divideix en tres unitats paral·leles: la Serra Prelitoral, la Depressió Prelitoral i la Serra de Marina.

La Serra Prelitoral actua de pantalla hidrogràfica que confereix característiques continentals a la depressió central, separada per l’Empordà a la serra transversal, que talla els Pirineus en direcció NO-SE. La depressió central està constituïda per terres interiors deprimides i fàcilment erosionables. Però la Catalunya Vella no va sorgir de la façana prelitoral ni en la depressió central, sinó en la meitat oriental dels Pirineus, des de l’Aneto al Cap de Creus. D’oest a est tenim els Pirineus Centrals, la depressió de la Cerdanya i els Pirineus Orientals, principal ruta d’accès a la península. En els Pirineus orientals la complexitat es redueix al Prepirineu interior i més a l’est van apareguent els caràcters alpins fins als subpirineu.

El clima del mapa de Catalunya

Podem distingir entre quatre tipus de clima: alta muntanya (pirineus, prepirineu, Montseny i sistema central), amb mitjanes entre 0 i 20 graus. La muntanya mitja (Serralada Prelitoral i conques mitjanes del Llobregat i del Ter) amb uns mitjanes de 5 a 20 graus. Continental (depressió central, i depressió de l’Ebre) amb unes temperatures d’entre 10 a 24 graus. Litoral (costa, serralada litoral i depressió prelitoral).

Els rius de Catalunya

Els rius del mapa de Catalunya es divideixen en tres grans grups. Tenim els pirenaics, que neixen de la neu com el Garona, el Ter i el Segre, després els prepirenaics com el Llobregat i el Fluvià. També tenim els mediterranis, que són irregulars i es nodreixen bàsicament de les pluges. Ens cal una menció especial a l’Ebre, que per les seves característiques especials no està dins de cap dels anteriors tres grups.

Demografia general

Fer un dibuix del mapa de Catalunya en termes demogràfics és complex. Cal aclarir que la majoria de la població es concentra en Barcelona i els seus voltants, amb una àrea metropolitana molt extensa, que pot arribar a ser una conurbació urbana de primer ordre. A part de la capital, destaquen d’altres ciutats, com ara Girona, Tarragona, Lleida, Manresa i Vic. Després d’aquestes, la demografia catalana va reduint-se, amb la població que es concentra en la zona de la costa. Altres ciutats que cal destacar són Figueres, Igualada, Reus, Ripoll, etc.

 

[google-map-sc width=400 height=400 zoom=7]