Skip to content

El Pont del Petroli

22 octubre 2010

A Montserrat trobem, com hem pogut constatar en la primera entrada de la setmana, Sant Jeroni el mirador de Catalunya, sempre i quan el que volem observar i admirar siguin les serralades que comprenen Catalunya des d’un punt de vista immillorable. Ara bé, si el que volem contemplar és l’extens Mar Mediterrani, a Badalona (amb permís del balcó tarragoní) tenim la millor vista: el Pont del Petroli.

Construït als anys seixanta, la seva funció primera fou la del traspàs dels hidrocarburs (l’antiga CAMPSA va ser qui va construir aquesta estructura) des dels vaixells cisterna cap als dipòsits de terra. És a dir, és un pantalà tal i com es defineix al Gran Diccionari de la Llengua Catalana, però els badalonins el vàrem batejar amb el nom més visual de Pont del Petroli i, d’aquesta manera, el tros de platja on es troba també rep aquest nom.

Actualment, ja no serveix per a aquesta tasca, però s’ha condicionat per a altres dos activitats: per una banda, els seus 250 metres de llargària i 12 metres d’altura fan que aquest sigui un passeig molt vistós i bonic per la sensació de, sense cometre heretgia, caminar sobre les aigües. Per l’altra, són varis els objectius que estan relacionats amb la protecció i estudi mediambiental:

i) la seva utilització com a plataforma científica per dur a terme estudis relacionats amb el canvi climàtic, energies alternatives, dinàmica del litoral, etc.
ii) facilitar als ciutadans informació de les condicions ambientals en l’entorn del pantalà (temperatures de l’aigua i atmosfèriques, estat de la mar, qualitat de l’aigua, radiació solar, etc).
iii) aportar una nova eina de sensibilització i educació ambiental mitjançant la divulgació de la informació obtinguda i els treballs desenvolupats.

És molt fàcil arribar-hi: si sou de fora de Badalona i no en sabeu res dels seus carrers, el més fàcil és baixar a l’estació de rodalies (només hi ha una parada a Badalona). Una vegada hem sortit de l’estació, hem de travessar la via pel pas subterrani que trobarem a la dreta. Una vegada a la platja, si girem el cap en direcció a Barcelona i, a no ser que tingueu molt mala vista, el veureu perfectament: és una passejadeta no gaire llarga, però podreu observar part de la nova Badalona marítima.

Tant les imatges com el text en cursiva pertanyen a la web www.pontdelpetroli.org. Aquí trobareu tot el referent (història, decripció, localització, etc) al Pont del Petroli, així com també imatges de la webcam instal·lada i que recull fotografies cada 24 hores.