El millor de tot el museu és, sens dubte, l’edifici.