Skip to content

Cues al Pont de Can Peixauet

7 febrer 2011

Avui anem fins a Santa Coloma de Gramenet, en el Barcelonès, a un dels punts més conflictius diàriament per la seva densitat en el transit de vehicles de tot tipus: el Pont de Can Peixeuet.

Durant segles, la comunicació de Santa Coloma de Gramenet amb Barcelona ha estat un tema e tenir en compte, i les diferents construccions de ponts han estat constant al llarg dels anys, de fet, el primer pont en aquesta mateixa ubicació va ser al 1913, l’anomenat Pont Nou (ja sabeu que els catalans per això dels noms som gent innovadora). Però com no, les riuades i les besosades solen ser terribles i destructives, per aquest motiu, lluny de ser definitiu, al 1953 es va escombrar. Evidentment s’han anat construint més, però potser el més significatiu és justament el de Can Peixauet.

Va ser construït al 1992 a càrrec de Juan José Arenas i Marcos Pantaleón, i té uns 130 metres de llargària i 36 metres d’amplada, i connecta amb el carrer Potosí a la banda barcelonina. El seu disseny modern es un dels motius de la seva popularitat.

A més, l’altra història no explicada sobre el pont, són les continues caravanes organitzades per ser un nus de comunicacions important i vital, amb dues entrades i dues sortides de la ronda litoral, és evident que les cues són habituals. També com accés a Santa Coloma de Gramenet i al centre comercial de La Maquinista, és habitual veure a policies intentant reorganitzar el transit pel pont.

Imatge: Grame.net