Skip to content

Barcelona – Mataró, el primer ferrocarril de la Península

2 octubre 2010

El 28 d’octubre de 1848 es va inaugurar la primera línea de ferrocarril de la Península Ibèrica, entre Barcelona i Mataró. El seu principal promotor va ser el català Miquel Biada, nascut a la capital del Maresme. Biada, que havia fugit a Veneçuela a causa de la Guerra del Francès, va viure molts anys a l’Amèrica Llatina. Residint a L’Havana, va formar part de la junta directiva del primer ferrocarril de Cuba, inaugurat el 1837, i es va proposar unir Barcelona amb Mataró quan tornès a Catalunya. Això va succeir el 1840. Biada, veient la dificultat de trobar accionistes catalans pel projecte, es va entrevistar a Londres amb Josep Maria Roca, que es va comprometre a aconseguir accionistes anglesos pel projecte. El 1843 es fa la sol·licitud al govern espanyol per construir el ferrocarril i s’emeten 5000 accions, cadascuna per valor de 2000 rals (el capital serà d’un milió de duros). Finalment, el 1845 es constitueix la companyia amb el nom de “Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y Viceversa”, amb Biada com a director.

El govern a Madrid va declarar l’obra d’utilitat pública, fet que va permetre realitzar les expropiacions de forma ràpida. Això va permetre que el 1847 comencessin les obres a càrrec de la companyia anglesa Mackensie and Brassey. Es van comprar quatre locomotores i 62 carruatges a la companyia, també anglesa,  Jonnes and Pots. La fusta va arribar des de Rússia a través del mar Bàltic i les estacions les van construir empreses espanyoles.

Miquel Biada va morir el 2 d’abril de 1848 sense veure acabada el seu gran projecte. Va ser el 5 d’octubre quan es va fer la primera prova i, el 28, va sortir el primer tren de Barcelona cap a Mataró, un trajecte de 28km. La locomotora del viatge inaugural es va anomenar “La Mataró” (les tres restants tenien el nom de “Barcelona”, “Besòs” i “Catalunya”. Per la inauguració es van realitzar tres actes solemnes: a l’estació de Barcelona, a la del Masnou i a la de Mataró.

L’estació principal de la línea es trobava al barri de la Barceloneta, posteriorment anomenada Barcelona-Término. Parlem de l’actual Estació de França que tots coneixem. La línia comptava amb el primer túnel (a Montgat) construït a Espanya i feia el recorregut en 35 minuts (162 anys desprès triga gairebé 5 minuts més).

La locomotora “la Mataró” no es conserva, però el 1948 es va fer una rèplica per celebrar el centenari que esconserva al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.